Vyhledávání

Informace o nás

 

Naše firma Pro - Aura se zabývá nejen distribucí, ale i samotnou výrobou námi nabízených produktů. Za využití současného poznání v oboru, vznikala naše norma  PN – 14 1193 (do systémů využívajících vodní náplně) i díky pramenům starších jak 3000 let. Produkty na našem trhu nesou označení  HomeoSesence® . Naše výrobky jsou svou 13ti letou praxí v oboru aromaterapie a tradiční recepturou, vyráběny v souladu s přírodou.

 

Prioritou pro nás jsou  hlavně tato kriteria:

  • univerzálnost použití
  • účinnost
  • ekologie
  • bezpečnost
  • originalita směsí a kůr
  • přijatelné ceny

 

Nosná kompozice PN – 14 1193 pro cca 100 druhů HomeoSesence® byla posouzena Státním zdravotním ústavem v Praze pod značkou ZŽP 13-2950/97-1224, Ex. 275575 a na základě této expertízy byla projednána Hlavním hygienikem ČR - Ministerstva zdravotnictví ČR pod značkou HEM-3435-23.03.98/10056. 

 

Upozornění:

Proto Vás vážení žádáme o ostražitost při nákupu podobných produktů. Zejména u prodejců jiných systémů se separátorem nebo vodním filtrem jsme zjistili, že jejich výrobky mohou být zaměněny za naše - jsou rovněž v hnědém skle, zpravidla v 50ml balení. Při nákupu doporučujeme vyžádat si prohlášení o shodě k nabízeným produktům, jinak riskujete škody nejenom na zakoupeném zařízení, ale hlavně na Vašem zdraví. 

 

Fotografie použita dle Creative Commons pixelshoot, Special Angels Photography( Tumbleweed), JohannCoetzer  © 2010 Zk-indesign