Vyhledávání

O aromaterapii

 

 

Slovo aromaterapie se skládá ze dvou slov : aroma - vůně a terapie - léčba, takže doslovný překlad je léčba vůní. Tato tradiční metoda má kořeny již v daleké minulosti a je využívána až dodnes. K této terapii se využívá přírodních, éterických silic (vonné esence), které mají blahodárné účinky na náš organismus. Je známo nepřeberné množství rostlin, ze kterých se tytoto silice získávají. Každá rostlina má své specifické vlastnosti, na co ji lze využít. Aromaterapii můžeme provozovat více způsoby, vždy jde však v zásadě o to, aby aroma bylo ve vzduchu, v prostoru ve kterém se zdržujeme a v koncentraci, která nám vyhovuje.

 

 

Fotografie použita dle Creative Commons pixelshoot, Special Angels Photography( Tumbleweed), JohannCoetzer  © 2010 Zk-indesign