Vyhledávání

Atesty

29.1.98 bylo vydáno rozhodnutí Státního zdravotnického ústavu pro č. exp. 275575, že atestované výrobky odpovídají platným, obecně závazným právním předpisům a proti jejich distribuci není námitek.

Dne 6.4.98 vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky ředitelkou odboru hygieny a epidemiologie stanovisko, kde předložené výrobky považuje za projednané a z hygienického hlediska nemá námitek na jejich distribuci.

Toxikologické informační středisko PRAHA obdrželo dle zákona složení výrobků.

Analýzou OHS Liberec byla experimentálně prokázána účinnost HomeoSesence ve vysavači s vodní náplní (v tomto případě s rotačním separátorem) , na snížení mikrobiální kontaminace ovzduší v ošetřovaných prostorách.

 

CERTIFIKÁT

 

Fotografie použita dle Creative Commons pixelshoot, Special Angels Photography( Tumbleweed), JohannCoetzer  © 2010 Zk-indesign